UCESIF General Assembly Athens 2013

On 4 and 5 July 2013, in Athens, in Greece, held its 8th General Assembly of the Union Economic and Social Councils and Similar Institutions and Governments of the Member States of the Francophonie (UCESIF). From our institution participated in a delegation of Mr. President and Mr. Florian Costache. Radu Minea member.


[RO] La acest eveniment, pe lângă membrii UCESIF, au participat ca observatori reprezentanţii OIF (Organizaţia Internaţională a Francofoniei), precum și reprezentanţi ai Comitetului Economic și Social European.

Conform agendei, au fost analizate şi aprobate, cu modificări, propunerile pentru Statutul şi Regulamentul intern al uniunii, rezultate în urma discuţiilor şi care au stat la baza alegerilor care au urmat. De asemenea, a fost aprobat Raportul Moral şi Financiar al uniunii, prezentat de Secretarul General, dna Elisabeth Dahan, al cărui mandat s-a încheiat.

Ca urmare a alegerilor desfăşurate în concordanţă cu prevederile statutare aprobate, a fost ales în funcţia de Preşedinte al UCESIF dl Christos Polyzogopoulos - președinte al CES Grecia, iar în funcţia de prim-vicepreşedinte (viitor preşedinte conform statutului) dl Driss Guerraoui - secretar general al CES Maroc. Dl președinte Florian Costache a fost ales în funcţia de vicepreședinte al uniunii, pentru un nou mandat.

După transferarea atribuţiilor către noul Birou şi convocarea acestuia în prima şedinţă, s-a dezbătut şi aprobat cu modificări foaia de drum prezentată de dl Michel Doucin, noul secretar general al uniunii, unde a fost inclusă şi propunerea României privind organizarea în luna noiembrie a primului Forum Mondial de Afaceri, la Bucureşti, susţinută de dl Florian Costache, ca o expresie a pragmatismului ce trebuie să caracterizeze activitatea UCESIF şi a câştigării încrederii mediului de afaceri, a investitorilor internaţionali, pentru ieşirea din criză prin dezvoltare economică.

Masa rotundă şi prezentarea situaţiei din CES-urile naţionale a fost extrem de utilă, atât pe termen scurt, dar şi ca direcţii pe termen lung, ca urmare a intervenţiilor dlor Henri Malosse, preşedintele Comitetului Economic şi Social European, şi Georges Dassis, preşedintele Grupului lucrătorilor, CESE.

În cadrul discuţiilor pe marginea Raportului de activitate, s-a subliniat favorabil activitatea desfăşurată, specificându-se succesul seminarului organizat la Bucuresti, în zilele de 13 și 14 mai 2013.

«November 2017»
MTWTFSS
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate