World Business Forum

Consiliul Economic şi Social (CES) din România a propus, în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS) la Aman (Iordania, decembrie 2011), înfiinţarea, cu ajutorul AICESIS, a unui Consiliu Mondial de Afaceri (CMA), care să reunească oameni de afaceri din cadrul organizaţiilor patronale reprezentate în CES-uri sau instituţii similare, membre ale AICESIS, în vederea promovării contactelor şi a dialogului între comunităţile economice şi de afaceri, pentru dezvoltarea mediului de afaceri şi a unor noi oportunităţi reale de afaceri şi investiţii precum şi de creare de noi locuri de muncă, în special pentru tineri şi femei.Într-o primă etapă, această propunere a luat forma unui memorandum prezentat de CES România la Adunarea Generală de la Rio de Janeiro (Brazilia, iunie 2012).

În urma discuţiilor avute la Rio de Janeiro, formula unui "forum" de afaceri a fost preferată celei de "consiliu" de afaceri, cu participarea benevolă a celor interesaţi.

Reuniunea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Internaţionale a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare, desfăşurată la sfârşitul lunii noiembrie a.c. la Seul (Coreea de Sud) a decis, irevocabil, aprobarea propunerii CES România de a se organiza periodic un Forum Mondial de Afaceri, a cărui primă ediţie să aibă loc în România, în a doua parte a anului 2013.

Organizarea de către Consiliul Economic şi Social din România a primului Forum Mondial de Afaceri în ţara noastră va asigura României a mai mare vizibilitate pentru investitorii străini şi va oferi economiei naţionale noi oportunităţi de afaceri şi de dezvoltare, fapt ce va oferi numeroase noi locuri de muncă, atât pentru specialiştii cât şi pentru muncitorii români.

Totodată, dialogul nemijlocit al oamenilor de afaceri români cu cei străini purtat pe durata desfăşurării Forumului Mondial de Afaceri la Bucureşti va conduce la identificarea unor noi posibilităţi de export pentru produsele şi serviciile româneşti pe pieţe mari, neexplorate în suficientă măsură, cum ar fi cea chinezeasca, cea a ţărilor din America de Sud sau cea rusească.

«November 2017»
MTWTFSS
   1  2  3  4  5 
 6  7  8  9  10  11  12 
 13  14  15  16  17  18  19 
 20  21  22  23  24  25  26 
 27  28  29  30 


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate