2019 Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of ESCs

The National Council for Economics and Labor of Italy (CNEL) and the European Economic and Social Committee jointly organized the Annual Meeting of the Presidents and Secretaries-General of the Economic and Social Councils of the EU and of the European Economic and Social Committee in Rome, Italy, on 13 and 14 June 2019.


A delegation of the ESC of Romania, composed of the council’s President, Secretary-General and Head of the International Relations Department, participated in this event.

Participarea CES România la  
Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai Consiliilor Economice și Sociale europene și ai Comitetului Economic și Social European
13 - 14 iunie 2019, Roma - Italia


Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali CES 2019

La acest eveniment a participat o delegație a CES România, alcătuită din președintele CES, secretarul general al consiliului și directorul Direcției de Relații Internaționale și Relații Publice.

Tema principală de discuție a fost Rolul CES-urilor în dezvoltarea sustenabilă și în implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

La reuniune, care a fost deschisă în prezența președintelui Republicii Italiene, au fost reprezentate 17 CES-uri și au participat 41 de persoane.
Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali CES 2019

Delegațiile prezente la eveniment au subliniat necesitatea unei strategii cuprinzătoare pentru Uniunea Europeană - Agenda 2030 - care să poată răspunde eficient provocărilor economice și sociale cărora trebuie să le facă față Europa, ținând cont de resursele limitate ale planetei.

Președintele CES România a trecut în revistă chestiunile majore pe care, în opinia sa, trebuie să le abordeze în prezent UE, dar și, implicit, CES-urile naționale din cadrul UE, și anume digitalizarea și pregătirea forței de muncă în raport cu aceasta, schimbările climatice și migrația.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate