Avize CES 2017

Această secţiune vă oferă informaţii cu privire la avizele emise de Consiliul Economic şi Social in anul 2017 la proiectele de acte normative primite spre avizare, conform legislaţiei în vigoare.


Avize 2017
Proiect transmise spre avize 2017


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate