Studiu elaborat de CES România

TABLOUL SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN ROMÂNIA

Sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, riscuri psihosociale/stres cultural tipic și sănătatea mintală la locul de muncă, accesul la tratament și servicii medicale conexe
Studiu elaborat de CES România

TINERETUL, POLITICILE ȘI PROGRAMELE EUROPENE

Analiza gradului în care România transpune la nivel național recomandările în domeniul politicii de tineret ale principalelor organisme europene relevante în acest sens – Consiliul Europei

Parteneri