Cautare | raport de activitate

S-a căutat şirul "raport de activitate" în cadrul website-ului.


1. Regulament funcţionare

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Economic şi Social https://www.ces.ro/regulament-functionare/ro/29


2. Rapoarte de activitate ale CES

Rapoarte de activitate ale Consiliul Economic şi Social (CES) pentru perioada 2002-2020. https://www.ces.ro/rapoarte-de-activitate-ale-ces/ro/27


3. Secretar General

În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un Secretariat Tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico - administrativ. https://www.ces.ro/secretar-general/ro/8Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate