CES Roumanie à la réunion du Conseil économique, social et environnemental de la France

Sous la présidence de l'UCESIF que CES Roumanie tient pour le mandat 2017-2019, M. Radu Minea, membre de CES Roumanie, a représenté notre institution lors de la réunion du CESE en France au cours de laquelle le projet "Le rôle de la France dans une dynamique francophone" proposé par la section des affaires européennes et internationales du Conseil français.


Participarea CES România la ședința Consiliului Economic, Social și de Mediu din Franța privind "Rolul Franței într-o francofonie dinamică", care a avut loc la sediul CESE de la Paris, Palais d’Iéna, în ziua de 10 ianuarie 2018


Reuniunea a avut loc în prezența a 181 membri, iar proiectul a beneficiat de susținerea unor personalități, atât din zona OIF, cât și din zona guvernamentală. Prezentarea proiectului i-a revenit doamnei Marie-Béatrice Levaux,  membră a Secțiunii europene și internaționale.

La baza proiectului a stat motivația că franceza este a 5-a limbă vorbită în lume, fiind limba oficială a 32 de state și 28 de guverne, a doua limbă în organizațiile internaționale sau limbă învățată în lume, și ar putea deveni, până în anul 2050, a doua limbă mondială, având în vedere potențialul demografic al țărilor francofone, în particular în Africa.

Prin acest proiect, Secțiunea dorește să exploreze căile care ar permite Franței să răspundă mai bine așteptărilor exprimate în spațiul francofon. Precizând rolul Franței într-o francofonie dinamică, Secțiunea aduce clarificări nu numai asupra guvernanței Francofoniei instituționale, dar și asupra capacității Francofoniei de a purta mesajele transmise în spațiile francofone și în lume.

Avizul a fost adoptat cu 181 voturi pentru, niciunul împotrivă și nicio abținere.

Cu prilejul acestei participări, domnul Radu Minea a purtat discuții despre promovarea francofoniei cu domnul Jean Marie Cambaceres, fost deputat și președinte al Secțiunii euopene și internaționale a CESE Franța, care a inițiat proiectul, precum și cu domnul Patrick Bernasconi, președintele CESE din Franța, căruia i-a transmis salutul președintelui CES România, domnul Iacob Baciu.

Această deplasare a constituit, de asemenea, un prilej de întâlnire și discuții cu Secretarul General al UCESIF, domnul Philippe Bon, privind unele detalii și priorități referitoare la următoarea reuniune a Biroului UCESIF din martie 2018. De altfel, la aceste discuții a participat și domnul Charles Koffi DIBY, președintele CESEC din Coasta de Fildeș, care a reiterat disponibilitatea instituției sale de a organiza Biroul Uniunii la sediul din Abidjan.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate