Conférence OIT AICESIS OKE

Une délégation de la Roumanie ESC, dirigé par le Président Jacob Baciu composé de M. Dragos Mihalache, vice-président, membre Alan Apostoiu BEX, membre Mme Daniela Visoianu BEX, Mme Eugenia Stefanescu, directeur DRIRP, rendu à Athènes pour assister une conférence internationale organisée par l'Organisation internationale du travail, l'AICESIS et le CES de Grèce (OKE), les 23 et 24 novembre 2017, à Athènes, en Grèce.


Participation d'une délégation du CES roumain à la Conférence internationale OIT-AICESIS-OKE
Dialogue social et avenir du travail
23-24 novembre 2017, Athènes, Grèce


Athènes Declaration
Conférence IOM AICESIS OKE
Conferința a reunit reprezentanți ai celor trei structuri care alcătuiesc consiliile economice și sociale și instituțiile similare (CES-IS), precum și experți din partea unor organizații internaționale, cum ar fi Departamentul pentru probleme economice și sociale al ONU, Banca Mondială și Organizația Internațională a Muncii, reprezentanți ai Organizației Internaționale a Patronatelor (OIP), ai Confederației Internaționale a Sindicatelor (CIS), ai Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ai Comisiei Europene, și alți actori internaționali și regionali importanți.
Conférence IOM AICESIS OKE
Prima zi a Conferinței (23 noiembrie 2017) a cuprins un panel de deschidere și patru sesiuni de lucru. Problematicile discutate au fost: Ce viitor are lumea muncii - Prezentarea rezultatelor sondajului global OIM-AICESIS privind dialogul social și viitorul muncii - Experiențe și perspective ale organizațiilor/instituțiilor internaționale privind viitorul muncii în cadrul Agendei pentru dezvoltare durabilă 2030 -  Munca și societatea.
Conférence IOM AICESIS OKE
Intervențiile au fost susținute de specialiști în domeniul muncii și dialogului social din cadrul instituțiilor reprezentate la conferință și au încercat să dea răspunsuri la întrebări referitoare la modul în care transformările din lumea muncii afectează interacțiunea dintre indivizi, cum pot societățile să gestioneze aceste schimbări, ce măsuri pot adopta CES-IS pentru a ajuta societatea să se adapteze la aceste schimbări, să contracareze inegalitățile și vulnerabilitățile crescânde și să contribuie la reînnoirea contractului social prin dialog social și cooperare tripartită, cum se așteaptă ca inovațiile tehnologice să determine viitorul muncii, în special în raport cu angajamentul politic pe termen lung față de o ocupare a forței de muncă decentă și completă, ce rol pot juca CES-IS în sprijinirea organizațiilor guvernamentale, a organizațiilor patronale și sindicale, precum și a altor actori care gestionează aceste inovații pentru a asigura locuri de muncă mai multe și de mai bună calitate pentru toată lumea.

La încheierea primei zile a Conferinței, a fost creat un Comitet de redactare a Declarației de la Atena asupra dialogului social și viitorului muncii. Grupul a fost alcătuit din 9 membri, câte trei pentru fiecare parte reprezentată în CES-uri. Domnul Liviu Apostoiu a fost desemnat din partea CES România să facă parte din acest comitet care s-a întrunit la sfârșitul primei zile a lucrărilor pentru a definitiva redactarea Declarației. De asemenea, domnul Apostoiu a dat citire Declarației de la Atena, care a fost aprobată în unanimitate.

Cea de-a doua zi a Conferinței (24 noiembrie 2017) a inclus trei sesiuni de lucrări foarte dense care au adus în discuție subiecte la fel de interesante ca și cele din prima parte a evenimentului, în încercarea de a găsi răspunsuri la întrebări referitoare la cum  afectează o economie din ce în ce mai globalizată relațiile de muncă, ce rol pot juca CES-IS în a garanta întreprinderilor crearea unui mediu favorabil dezvoltării lor durabile, iar lucrătorilor o protecție adecvată, cum poate dialogul social să contribuie la revitalizarea reglementărilor și instituțiilor existente și/sau la crearea de noi forme de reglementare care să conducă la rezolvarea provocărilor actuale și viitoare ale guvernanței, cum putem să ne asigurăm că CES-IS rămân actualizate, relevante și reprezentative pentru noile întreprinderi și pentru persoanele angajate în cadrul noilor forme de muncă etc.

Sesiunea finală de discuții a dezbătut măsurile ce trebuie adoptate pentru consolidarea instituțiilor de dialog social și pentru sprijinirea instituțiilor în vederea abordării, într-o manieră mai potrivită, a provocărilor asociate schimbărilor din lumea muncii.

Domnul Iacob Baciu, președintele CES România și președintele AICESIS, a luat cuvântul la deschiderea, precum și la închiderea lucrărilor conferinței. De asemenea, domnul Iacob Baciu a moderat prima sesiune de lucru din cadrul evenimentului.

Fotografiile și filmările din timpul conferinței sunt disponibile la:

-Flickr
-Youtube
-Youtube

Si vous ne pouvez pas visualiser les fichiers Microsoft Office Word MS Word ci-joint, puis cliquez ici pour télécharger Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate