Declaraţii de avere și interese ale angajaţilor 2022

Angajați 2022

Nume și Prenume Dec. avere Dec. interese
Ariciu Silvia Mihaela Dec. avere Dec. interese
Ardelean Carmen Miorița Dec. avere Dec. interese
Ciucea Pavel Dec. avere - încetare activitate
Dec. avere
Dec. interese - încetare activitate
Dec. interese
Dorobanțu Adriana-Mihaela Dec. avere - reluare activitate Dec. interese - reluare activitate
Dușman Elena Dec. avere Dec. interese
Mesaroș Elena Dec. avere Dec. interese
Mladin-Tănăsescu Angela-Mihaela Dec. avere Dec. interese
Nebancea Nicolae Dec. avere Dec. interese
Șeretcu Niculina Dec. avere Dec. avere - numire Dec. interese Dec. interese - numire
Suliman Marin Dec. avere Dec. interese
Stănculete Ciprian Adrian Dec. avere Dec. interese
Ştefănescu Eugenia Dec. avere Dec. interese
Stroie Mihai Tudor Dan Mihail Dec. avere Dec. interese


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate