Update date:

Draft legislation

Page 4

Draft legislation

SearchProiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități ""Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate"" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități ""Înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități
388 KB Download

HG PIN
104 KB Download
HG norme OUG 109
947 KB Download


HG norme OUG 12 SNCF
630 KB Download
HG norme Cod fiscal 1
163 KB DownloadAnexă
3.286 KB Download


Anexa 2
1.340 KB Download

Anexa 1
451 KB Download


HG Nomenclator
282 KB DownloadHG NM ICC
340 KB Download

Anexa 5
103 KB Download

Anexa 6
73 KB Download

Anexa 1
354 KB Download

Anexa 2
95 KB Download

Anexa 3
70 KB Download

Anexa 4
83 KB Download
Anexa 1
152 KB Download


HG MDLPA
334 KB Download

Anexă
1.773 KB Download

Anexa 2
252 KB Download

Anexa 1
1.136 KB Download


HG master 07 2023
190 KB Download

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați, județul Galați și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea denumirii, datelor de identificare, a valorilor de inventar și a adresei, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe lonescu Șișești”
440 KB DownloadHG AMEPIP
641 KB Download


Propunere legislativă pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ținutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative (b250/20.04.2023)
48 KB Download

Search

Partner