Update date:

Draft legislation

Page 9

Draft legislation

Search
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" și anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"
3.702 KB Download

Notă de fundamentare
3.183 KB Download


OUG modificare Lege 56
1.030 KB Download


Anexe
2.363 KB Download

Anexa nr. 1
66 KB Download

Anexa nr. 2
67 KB Download

Anexa nr. 3
37 KB Download

Anexa nr. 4
47 KB Download

Anexa nr. 5
178 KB Download

Anexa nr. 6
369 KB Download

Anexa nr. 7
536 KB Download

Anexa nr. 8
174 KB Download

Anexa nr. 9
56 KB Download

Anexa nr. 2
345 KB DownloadAnexa nr. 1
66 KB Download

Anexa 11
654 KB Download

Anexa 2
627 KB Download

Anexa 1
237 KB Download


Adresa MFP
272 KB Download

OUG modif Lege 263
131 KB Download

OUG modif Lege 185 1
1.242 KB Download


OUG modif Lege 185
779 KB Download

Proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST RO MANIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 42/2020
271 KB DownloadProiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative și pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
1.525 KB Download

OUG management proiecte
2.624 KB Download

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guverernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de râspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
683 KB Download

OUG executie BASS
4.425 KB Download

OUG executie BS
607 KB Download


Notă de fundamentare
921 KB Download


Notă de fundamentare
651 KB Download


Notă de fundamentare
643 KB Download

Notă de fundamentare
269 KB Download

Notă de fundamentare
587 KB Download

Proiect
879 KB DownloadAnexe
1.386 KB Download


HG norme la Lege 200
170 KB DownloadHG norme IMM FACTOR
1.795 KB Download

HG IMM LEASING
1.084 KB Download
Search

Partner