ESC Activities

Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor din domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, privatizării, funcţionării şi creşterii competitivităţii agenţilor economici, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, învăţământului, cercetării şi culturii, politicilor monetare, financiare, fiscale şi de venituri, CES are următoarele atribuţii principale:


a) analizează şi avizează proiectele de hotărâri şi de ordonanţe ale Guvernului şi proiectele de lege ce urmează a fi prezentate spre adoptare Parlamentului;
b) analizează şi avizează proiectele de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, înainte de adoptarea lor.

Consiliul Economic şi Social este consultat obligatoriu de către iniţiatorii proiectelor de acte normative şi ai proiectelor de programe şi strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul său de competenţă. Rezultatul acestei consultări se concretizează în avize la proiectele de acte normative şi la proiectele de programe şi strategii. Acest aviz va însoţi obligatoriu proiectul de act normativ, de program sau strategie până la adoptare.

1. ESC Opinions 2023

This section provides information on the opinions issued in 2023 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2023/en/254


2. ESC Opinions 2022

This section provides information on the opinions issued in 2022 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2022/en/239


3. ESC Opinions 2021

This section provides information on the opinions issued in 2021 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2021/en/218


4. ESC Opinions 2020

This section provides information on the opinions issued in 2020 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2020/en/203


5. ESC Opinions 2019

This section provides information on the opinions issued in 2019 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2019/en/194


6. ESC Opinions 2018

This section provides information on the opinions issued in 2018 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2018/en/172


7. ESC Opinions 2017

This section provides information on the opinions issued in 2017 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2017/en/159


8. ESC Opinions 2016

This section provides information on the opinions issued in 2016 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2016/en/139


9. ESC Opinions 2015

This section provides information on the opinions issued in 2015 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2015/en/135


10. ESC Opinions 2014

This section provides information on the opinions issued in 2014 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2014/en/113


11. ESC Opinions 2013

This section provides information on the opinions issued in 2013 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2013/en/110


12. ESC Opinions 2012

This section provides information on the opinions issued in 2012 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2012/en/83


13. ESC Opinions 2011

This section provides information on the opinions issued in 2011 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2011/en/82


14. ESC Opinions 2010

This section provides information on the opinions issued in 2010 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2010/en/32


15. ESC Opinions 2009

This section provides information on the opinions issued in 2009 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2009/en/33


16. ESC Opinions 2008

This section provides information on the opinions issued in 2008 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2008/en/34


17. ESC Opinions 2007

This section provides information on the opinions issued in 2007 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2007/en/35


18. ESC Opinions 2006

This section provides information on the opinions issued in 2006 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2006/en/36


19. ESC Opinions 2005

This section provides information on the opinions issued in 2005 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2005/en/37


20. ESC Opinions 2004

This section provides information on the opinions issued in 2004 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2004/en/38


21. ESC Opinions 2003

This section provides information on the opinions issued in 2003 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2003/en/39


22. ESC Opinions 2002

This section provides information on the opinions issued in 2002 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2002/en/40


23. ESC Opinions 2001

This section provides information on the opinions issued in 2001 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2001/en/41


24. ESC Opinions 2000

This section provides information on the opinions issued in 2000 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-2000/en/42


25. ESC Opinions 1998-1999

This section provides information on the opinions issued in 1998-1999 by the Economic and Social Council to draft legislation received for opinion, as required by law. https://www.ces.ro/esc-opinions-1998-1999/en/43Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate