Management du CES

Bogdan Simion
Bogdan Simion
PREȘEDINTE
Curriculum Vitae


Hagiu Augustin Florin
Augustin-Florin
HAGIU
VICEPREȘEDINTE
Curriculum Vitae
Tancău-Petrea Petre
Petre
TANCĂU-PETREA
VICEPREȘEDINTE
Curriculum Vitae
Dragoș Mihai
Mihai
DRAGOȘ
VICEPREȘEDINTE
Curriculum Vitae
Preşedintele Consiliului Economic şi Social este ales la propunerea părţilor prin votul plenului, dintre membrii acestuia, cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor Consiliului Economic şi Social. Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.

Atribuțiile Președintelui CES

a) reprezintă Consiliul Economic şi Social în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu terţii în baza unui mandat aprobat de Plenul Consiliului Economic şi Social;
b) semnează actele Consiliului Economic şi Social;
c) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Economic şi Social;
d) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii sau hotărârilor plenului.

Atribuţiile vicepreşedinţilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate