Ordinea de zi | 02.06.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 02.06.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 01.06.2011 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Plenului C.E.S. din data de 26.05.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi al altor prevederi financiar-fiscale
   3.2. Proiect de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
   3.3. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 297/18.05.2011)
4. Diverse.


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate