Ordinea de zi | 03.07.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 03.07.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.06.2018
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2017 (termen de avizare: 11.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
   2.2. Proiect de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 (termen de avizare: 11.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 (tennen de avizare: 11.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice 
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil - Obs.: avize complete
   2.4. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă (termen de avizare: 16.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil - Obs.: lipsă aviz M.J.
   2.5. Propunere legislativă privind completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale (b305/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan- Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare
   2.6 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 49 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b304/12.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modifcarea şi completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat din România (b303/12.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (b302/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan-Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 60 şi art. 154 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b297/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senator PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea art. 65 alin.(5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b298/12.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senator PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   2.11. Propunere legislativă privind abrogarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare (b307/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 (b308/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   2.13. Propunere legislativă pentru modificarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (b309/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PSD şi ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz nefavorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (b310/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz favorabil
   2.15. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b311/13.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori USR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare (b321/14.06.2018) (termen de avizare: 9.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi şi senatori PNL
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil 
   2.17. Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România (b322/14.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiatori: deputaţi PSD şi independenţi
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia penti'u relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente (C7) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare şi observaţii
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.18. Propunere legislativă privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" -S.A. în cadrul A.N.S. VS.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de la Direcţia de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA (b324/14.06.2018) (termen de avizare: 09.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Băişanu Ştefan- Alexandru - deputat ALDE
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă (C4) -proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
   2.19. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 (Plx387/20.06.2018) (termen de avizare: 06.07.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: deputaţi şi senatori PSD, USR, ALDE, PNL şi PMP
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1)- proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil

3. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.06.2018
4. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate