Ordinea de zi | 04.10.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 04.10.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.10.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului 7 din Anexa la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001 (termen de avizare: 10.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare (termen de avizare: 11.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alineatului (11) al articolului 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina (termen de avizare: 13.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Afacerilor Interne, Cancelaria Prim-Ministrului - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind prelungirea perioadei de aplicabilitate a prevederilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 13.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unităţi de învățământ preuniversitar de stat (termen de avizare: 13.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației – procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Propunere legislativă privind modificarea alin.(8) al art.28 din Legea audiovizualului nr.504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare (plx538/25.09.2023) (termen de avizare: 10.10.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori UDMR, PNL, PSD - aviz favorabil cu observații

3. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea CES România la cea de a 20-a aniversare a înființării Consiliului Economic și Social (CES) din Bulgaria, Sofia, 8 decembrie 2023
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Planula din data de 13.09.2023
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.10.2023
6. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate