Ordinea de zi | 05.12.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 05.12.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (termen de avizare: 18.12.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale - procedură de avizare reluată
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă şedinţă fără cvorum - puncte de vedere
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - Obs. ref. avize interministeriale: avize complete

2. Aprobarea motivării absențelor următorilor membri:
   a) Gr. I - Reprezentanți ai organizațiilor patronale:
   - a doamnei Silvia Vlăsceanu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   b) Gr. II - Reprezentanți ai organizațiilor sindicale:
   - a domnului Dumitru Coarnă de la ședința Plenului din data 22.11.2018
   - a domnului Dumitru Coarnă de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Dumitru Coarnă de la ședința Plenului din data 28.11.2018
   - a domnului Marius Nistor de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Vasilică Gogescu de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Vasilică Gogescu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   - a domnului Vasilică Gogescu de la ședința Plenului din data 05.12.2018
   - a domnului Victor Florescu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   - a domnului Simion Hancescu de la ședința Plenului din data 27.11.2018
   - a domnului Simion Hancescu de la ședința Plenului din data 04.12.2018
   c) Gr. III - Reprezentanți ai asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ai societăţii civile:
   - a doamnei Dorica Dan de la ședințele Plenului din data de 08.11.2018 și din data de 20.11.2018
   - a doamnei Dorica Dan de la ședința Plenului din data 22.11.2018 (revenire la solicitarea anterioară)  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate