Ordinea de zi | 06.12.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 06.12.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 06.12.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 29.11.2012 (şedinţă fără cvorum)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.11.2012
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
5. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
   6.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 10.12.2012)
7. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
8. Nota Direcției Avizare privind propunerea C.N.S.L.R. FRĂȚIA pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Bihor
9. Adresa C.S.D.R. nr. 107/01.10.2012 privind propunerea de modificare a Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare al Comisiilor de specialitate ale C.E.S. şi Nota Direcţiei Avizare referitoare la această propunere
10. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice privind participarea instituției noastre la Consiliul de Administrație și Adunarea Generală-UCESIF -, Rabat, 17 decembrie 2012
11. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate