Ordinea de zi | 07.09.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 07.09.2021 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 07.09.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (termen de avizare: 10.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – avizare amânată în ședința din data de 31.08.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.F., M.M.P.S., M.J.

2.2. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice (termen de avizare: 13.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – returnare către iniţiator, ca urmare a adoptării in sedinţa de Guvern din data de 30.08.2021

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 16.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor – puncte de vedere

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (termen de avizare: 16.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și abrogarea unor acte normative din domeniul protecției sociale (termen de avizare: 21.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației – procedură de avizare reluată - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avize complete

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 24.08.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 07.09.2021
5. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate