Ordinea de zi | 11.09.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 11.09.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A. (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.09.2018 - Obs.: lipsă semnătură M.F.P., lipsă aviz viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice, M.A.E., M.J.
   1.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 (plx413/3.09.2018) (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR, USR și PSD
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 10.09.2018
   1.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 33 din Legea Educației Naționale 1/2011 (plx 414/3.09.2018) (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR, PSD, PNL, PMP și independenți
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.09.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 10.09.2018
   1.4. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului (plx415/3.09.2018) (termen de avizare: 19.09.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD, PNL și minorități
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - ședință programată în data de 10.09.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - ședință programată în data de 10.09.2018
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - ședință programată în data de 10.09.2018
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile (C8) - ședință programată în data de 10.09.2018

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.09.2018
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 11.09.2018
4. Diverse


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate