Ordinea de zi | 13.04.2022

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.04.2022 ora 13:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.04.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru (termen de avizare: 21.04.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – retransmis spre avizare – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă


3. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea realizării studiului pe tema locuirii cu privire la aprobarea extinderii calendarului lucrărilor comisiei până la data de 31 iulie 2022


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate