Ordinea de zi | 21.10.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 21.10.2021 ora 11:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.10.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Propunere legislativă privind stabilirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private (b482/18.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PNL, UDMR, deputați UDMR - puncte de vedere
   2.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea alin.(1) al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, cu modificările și completările ulterioare (b479/14.10.2021) (termen de avizare: 02.11.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Tánczos Barna - senator UDMR - aviz favorabil  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate