Ordinea de zi | 28.07.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 28.07.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 21.07.2011
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
3. Proiect de adresă către Consiliul Superior al Magistraturii/Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
4. Informare privind nominalizările reprezentanţilor CES în organisme naţionale şi internaţionale
5. Diverse.


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate