Ordinea de zi | 28.11.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 28.11.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.11.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.11.2013
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 21.11.2013 (şedinţă fără cvorum)
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului (b 764/11.11.2013)
5. Diverse
   5.1. Proiect de adresă către Guvernul României referitoare la publicarea în Monitorul Oficial a unor acte normative aflate în proces de avizare în cadrul Consiliului Economic și Social


  sageataDraft legislation submitted for endorsement
  sageataOpinions issued by ESC 2023
  sageataOpinions issued by ESC 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate