Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 23.03.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 23.03.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiectul Legii învățământului preuniversitar (termen de avizare: 23.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații

Obs. ref. avizare interministerială: avize complete

   2.2. Proiectul Legii învățământului superior (termen de avizare: 23.03.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil cu propuneri de modificare și observații

Obs. ref. avizare interministerială: avize complete

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie (termen de avizare: 05.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avize complete
  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2022
  sageataAvis émis par le CES 1998-2022

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate