Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 15.04.2021 ora 11:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 15.04.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
      2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2021 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (termen de avizare: 28.04.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – procedură de avizare reluată – aviz favorabil - Obs. ref. avizare interministerială: proces de avizare complet
3. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2021
  sageataAvis émis par le CES 1998-2021

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate