Ordinea de zi | 02.12.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 02.12.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Propunere legislativă privind registrul comerțului (b534/12.11.2021) (termen de avizare: 02.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați UDMR, deputați minorități – avizare amânată în ședința din data de 23.11.2021 - aviz nefavorabil
3. Proiect de acord de parteneriat între Consiliul Economic și Social și Asociația Code for Romania, având ca obiect oferirea de consultanță pe tema digitalizării sustenabile pentru CES, proiectarea de soluții digitale open-source, precum și dezvoltarea și implementarea unor soluții digitale open-source
4. Propunerea domnului Vicepreședinte Mihai Dragoș, formulată în numele părții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății civile, de formulare a unui punct de vedere cu privire la necesitatea ratificării Convenției Organizației Mondiale a Muncii pentru eliminarea violenței și hărțuirii din lumea muncii (Convenția OIM nr. 190/2019)
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.12.2021
6. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate