Ordinea de zi | 04.04.2023

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 04.04.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.04.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist (termen de avizare: 11.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii – avizare amânată în ședințele din datele de 28.03.2023 și 29.03.2023 – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR și de completare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 12.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER și de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 12.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative (b134/13.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Alfred-Robert SIMONIS - deputat PSD – aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (b135/13.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor din România (b137/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cătălin Zamfir MANEA - deputat minorități – aviz favorabil
   2.11. Propunere legislativă pentru alinierea la principiul contributivităţii a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum şi pentru modificarea unor acte normative (b138/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori neafiliați – aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru reducerea poverii fiscale (b139/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați – aviz favorabil cu observații
   2.13. Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român (b140/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR – aviz favorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere (b141/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil cu observație
   2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b142/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă privind restituirea contribuţiilor de asigurări sociale în cazul nevalorificării plăţii acestora datorită neîndeplinirii vocaţiei la plata pensiei (b143/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
   2.17. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.110/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b144/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR,USR, neafiliați și minorități – aviz favorabil
   2.18. Propunere legislativă privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta pană la 5 ani (b145/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR,USR, neafiliați și minorități – aviz favorabil
   2.19. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 372 din data de 22 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare (b146/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
   2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (b147/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PNL, deputat UDMR – aviz favorabil
   2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b148/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: ȘIMON Gheorghe – deputat PSD – aviz favorabil
   2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014 (b149/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliați – aviz favorabil
   2.23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b150/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliațI – aviz favorabil
   2.24. Propunere legislativă privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României (b151/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PNL, PSD, neafiliați și minorități – puncte de vedere
   2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b152/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz favorabil
   2.26. Propunere legislativă privind stimularea horticulturii în medii controlate şi a horticulturii urbane (b153/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: PAMBUCCIAN Varujan - deputat UAR (minorități) – aviz favorabil cu observații
   2.27. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (b159/17.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil

3. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, de prelungire a termenului limită de elaborare a studiului pentru care a fost constituită
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.04.2023
5. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate