Ordinea de zi | 05.02.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 05.02.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 (termen de avizare: 15.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare şi observaţie
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţii
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil cu propuneri de modificare - Obs. ref avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
   1.2. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (termen de avizare: 15.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu observaţie
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 11.02.2019
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) -proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
   1.3. Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal- bugetar pe anul 2019 (termen de avizare: 15.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Finanţelor Publice
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.
   1.4. Proiect de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară (termen de avizare: 14.02.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare) - Iniţiator: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 11.02.2019 - Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

2. Nota Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Relaţii Publice privind participarea CES România la Adunarea Generală Extraordinară a UCESIF ce va avea loc la Paris, în ziua de 20 martie 2019, la sediul CESE din Paris
3. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.02.2019
4. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate