Ordinea de zi | 05.03.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 05.03.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.03.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 28.02.2013
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (termen de avizare conform Legii nr. 62/2011: 12.03.2013)
4. Notă de informare privind vizita dlui Patrick Venturini, secretar general al AICESIS, în România, în perioada 28.02.2013-1.03.2013.
5. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate