Ordinea de zi | 05.12.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 05.12.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 05.12.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.11.2013
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 28.11.2013 (şedinţă fără cvorum)
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (b791/19.11.2013)
   4.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 Codul muncii (b794/20.11.2013)
   4.3. Propunere legislativă privind medicina școlară (b 788/19.11.2013)
   4.4. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. București
   4.5. Propunerea legislativă ”LEGE privind practica elevilor și studenților” (Plx.538/2.12.2013)
5. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate