Ordinea de zi | 10.04.2014

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 10.04.2014, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 10.04.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.02.2014
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 27.03.2014 (şedinţă fără cvorum)
4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 01.04.2014 (şedinţă fără cvorum)
5. Validarea domnului DRĂGHICESCU Dragoș Nicolae, ca reprezentant al Asociației Naționale a Tinerilor Producători Agricoli din România în noul Plen CES
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
   6.1. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea art. 85 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 91/4.03.2014)
   6.2. Propunere legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Evaluare, Formare profesională și autorizarea interpreților în limbaj mimico-gestual din România (b 94/4.03.2014)
   6.3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (b 109/11.03.2014)
   6.4. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea privind venitul minim garantat nr. 416/2001 (b 134/18.03.2014)
   6.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
   6.6. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b 160/25.03.2014)
   6.7. Propunere legislativă privind completarea art. 4 şi 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (b 162/25.03.2014)
   6.8. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (b 166/26.03.2014)

   6.9. Propunere legislativă-Legea antreprenorului social (b 167/26.03.2014)
7. Raportul Secretarului general referitor la studiile elaborate de CES în perioada 2011-2013
8. Propuneri pentru teme de studii ale CES pentru anul 2014
9. Nota Secretarului general cu privire la bugetul CES pentru anul 2014
10. Diverse
   10.1. Informare-Adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la demisia domnului Florin JIANU din Plenul CES
   10.2. Informare-Adresa C.N.I.P.M.M.R. referitoare la demisia domnului Dumitru VIERU din Comisia pentru învățământ, cercetare și cultură  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate