Ordinea de zi | 10.12.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 10.12.2021 ora 11:30 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 10.12.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale (termen de avizare: 23.12.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de șanse - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea proiectului de budget al Consiliului Economic și Social pentru anul 2022
4. Informare privind sedinta Biroului Executiv din data de 10.12.2021


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate