Ordinea de zi | 13.02.2018

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.02.2018, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 13.02.2018
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 06.02.2018
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și fucționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități (plx. 1/01.02.2018) (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați și senatori PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia şi pentru drepturi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1 /2011 privind educația națională și a Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (plx. 4/01.02.2018) (termen de avizare: 16.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - puncte de vedere
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - proiect de aviz favorabil cu propunere de modificare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură (C5) - proiect de aviz favorabil cu observații
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (b671/18.12.2017) (termen de avizare: 23.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz nefavorabil
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2) - notă propunere amânare
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - proiect de act normativ transmis ulterior închiderii ședinței
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de aviz favorabil
3.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007 (termen de avizare: 28.02.2018, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: M.D.R.A.P.
   - Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri (C1) - proiect de aviz favorabil
   - Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică (C9) - proiect de act normativ transmis ulterior închiderii ședinței - Obs.: avize complete

4. Validarea doamnei MOSORETI PANAIT Lilia, reprezentantă a U.G.I.R., ca membru al Comisiei pentru educație, tineret, sport, cercetare, formare profesională și cultură, fiind revocată doamna LĂCĂTUȘ Ruxandra
5. Aprobarea candidaturii doamnei CONDURAT Mihaela-Virginia, propusă de C.N.I.P.M.M.R., în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate