Ordinea de zi | 13.07.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 13.07.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 13.07.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 (termen de avizare: 20.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Initiator: Ministerul Educației – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Propunere legislativă privind protecția arborilor remarcabili (b273/22.06.2021) (termen de avizare:14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
   2.3. Propunere legislativă pentru completarea articolului 37 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000 (b275/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil cu observații
   2.4. Propunere legislativă pentru declararea zilei de 3 mai ca zi de sărbătoare națională pentru recunoașterea meritelor fruntașilor români de la Blaj din 1848 (b276/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
   2.5. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 195 din 12 decembrie 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare (b277/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR PLUS și PNL – puncte de vedere
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (b278/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observație
   2.7. Propunere legislativă privind gestionarea deșeurilor de medicamente provenite de la populație (b279/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observații
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și a Legii nr.286/2009 privind Codul Penal (b281/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – puncte de vedere
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (b282/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991 (b283/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați UDMR – aviz nefavorabil
   2.11. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă și a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b284/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil cu observații
   2.12. Propunere legislativă privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România (b285/23.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – puncte de vedere
   2.13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.185/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate (b286/23.06.2021) (termen de avizare:14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS, PSD, UDMR – aviz favorabil
   2.14. Propunere legislativă privind declararea zilei de 24 iunie ”Ziua Iei” (b287/24.06.2021) (termen de avizare:14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PNL, USR PLUS, PSD, minorități – aviz nefavorabil
   2.15. Propunere legislativă pentru sprijinirea familiilor cu copii (b291/24.06.2021) (termen de avizare: 14.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz nefavorabil
   2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (b298/28.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori PSD – aviz nefavorabil
   2.17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (b299/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL, UDMR – aviz favorabil
   2.18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b300/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL, UDMR – aviz favorabil
   2.19. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.34 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii (b301/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL, UDMR – aviz favorabil cu observații
   2.20. Propunere legislativă privind completarea Codului de Procedură Civilă (b302/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR – aviz nefavorabil
   2.21. Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiții ”Institutul Regional de Boli Cardiovasculare Iași” (b303/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD, AUR – puncte de vedere
   2.22. Propunere legislativă pentru instituirea anului 2022 - ”Anul Smaranda Brăescu” (b304/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Nicolae CIUCĂ - senator PNL – puncte de vedere
   2.23. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b305/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Nicolae CIUCĂ - senator PNL – aviz favorabil
   2.24. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul Penal (b307/29.06.2021) (termen de avizare: 16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD – aviz favorabil
   2.25. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată (b308/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz favorabil
   2.26. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice (b309/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
   2.27. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și a Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților (b310/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR PLUS – aviz nefavorabil
   2.28. Propunere legislativă - Legea pescuitului (b311/29.06.2021) (termen de avizare:16.07.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil

3. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 30.06.2021
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 13.07.2021
5. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate