Ordinea de zi | 17.10.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 17.10.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 17.10.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.09.2013
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 03.10.2013
4. Informare privind şedinţa Plenului din data de 08.10.2013 (şedinţă fără cvorum)
5. Validarea domnului SPIRIDON Tudor, ca reprezentant al C.N.S.L.R. FRĂȚIA în Comisia pentru învățământ, cercetare și cultură, fiind astfel înlocuit domnul ISVORANU Gheorghe
6. Avizarea proiectelor de acte normative:
   6.1. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale nr. 1/2011 (pl-x 332/07.10.2013)
   6.2. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b 612/24.09.2013)
7. Nota Direcției Avizare referitoare la propunerea de modificare a Statului de funcții al ST-CES pe anul 2013
8. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate