Ordinea de zi | 19.04.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 19.04.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 19.04.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 11.04.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială
5. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
6. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
7. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate