Ordinea de zi | 20.06.2017

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 20.06.2017, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.06.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 13.06.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013 (Plx. 225/12.06.2017) (termen de avizare: 28.06.2017, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,) - Iniţiatori: senatori PSD
   - Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament (C2)
   - Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate (C3) - şedinţă programată în data de 26.06.2017
   - Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură (C5) - şedinţă programată în data de 19.06.2017

4. Validarea doamnei APOSTOL-BÎRZU Laura-Irina, ca reprezentantă a C.N.I.P.M.M.R, în Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, fiind revocată doamna GRIGORAŞ Dumitriţa
5. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate