Ordinea de zi | 21.09.2021

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 21.09.2021 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 21.09.2021
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul Pandemiei de COVID-19 – DIN GRIJĂ PENTRU COPII (termen de avizare: 23.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Secretariatul General al Guvernului – avizare amânată în ședința din data de 14.09.2021 - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea datei până la care se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (termen de avizare: 24.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizare amânată în ședința din data de 14.09.2021 - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.E., M.J.

   2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (termen de avizare: 30.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Protecției Sociale - returnare către iniţiator

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă aviz M.J.

   2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (termen de avizare: 30.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil cu observaţii

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (termen de avizare: 30.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53 din 2003 - Codul Muncii (b394/07.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: ŞTIRBU Gigel-Sorinel - deputat PNL - aviz nefavorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (b396/8.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați UDMR - puncte de vedere
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (b399/08.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: senatori și deputați USR PLUS, deputați PNL - aviz favorabil cu observaţii și propuneri de modificări
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (b400/8.09.2021) (termen de avizare:29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: MINA Marian - deputat PSD - aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (b401/8.09.2021) (termen de avizare: 29.09.2021, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PNL - aviz favorabil

3. Aprobarea bugetului actualizat al Consiliului Economic și Social privind estimarea fondurilor necesare pentru semestrul al II-lea al anului 2021, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
4. Informare - Nota privind propunerea soluționării petiției nr. 17531/06.09.2021, postată pe site-ul Avocatul Poporului, precum și adresa Consiliului Economic și Social nr. 6636/16.09.2021, ca răspuns la aceasta
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 21.09.2021
6. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate