Ordinea de zi | 23.06.2011

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 23.06.2011, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 23.06.2011 şi aprobarea deciziilor BEx.
2. Aprobarea proceselor-verbale ale şedinţelor Plenului CES din data de 16.06.2011 şi 21.06.2011
3. Avizarea proiectelor de acte normative
   3.1. Propunere legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii (b 341/7.06.2011)
4. Aprobarea candidaturii doamnei RĂDUCANU Corina, propusă de U.G.I.R.-1903, pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj.
5. Aprobarea candidaturii domnului CHIRIAC MANOLE Manuel, propus de C.S.D.R., pentru ocuparea unui post de asistent judiciar la Tribunalul Argeş.
6. Raport de activitate pe anul 2010.
7. Nota Secretarului General cu privire la propunerea unui algoritm de stabilire a componenţei comisiilor de specialitate ale CES.
8. Diverse.
   8.1. Propunere de colaborare între C.E.S. şi Fundaţia MATCA - 2000, Asociaţia HR Management Club, Asociaţia PSITEK şi Institutul Knowledge Management România.


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate