Ordinea de zi | 26.04.2012

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 26.04.2012, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 26.04.2012 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 19.04.2012 (şedinţă nestatutară)
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012
4. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian MILUţ
5. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES
6. Propunere de REGULAMENT AL CONSILIULUI privind exercitarea dreptului de a desfăşura acţiuni colective în cadrul libertăţii de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, COM (2012) 130 final
7. Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN şI A CONSILIULUI privind executarea Directivei 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, COM (2012) 131 final
8. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate