Ordinea de zi | 26.07.2022

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 26.07.2022 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 26.07.2022
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere (termen de avizare: 03.08.2022), conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Energiei - aviz favorabil cu observații si propunere de modificare

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 (termen de avizare: 04.08.2022), conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind schema de ajutor de stat pentru investiții in industria prelucrătoare (termen de avizare: 05.08.2022, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Economiei – procedură de avizarea reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 26.07.2022
4. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate