Ordinea de zi | 27.08.2019

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 27.08.2019, ora 13:00

Ordinea de zi propusă

1. Avizarea proiectelor de acte normative:
   1.1. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (termen de avizare: 04.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   1.2. Proiect de Lege privind pensiile ocupaționale (termen de avizare: 04.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   1.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019 (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale
   1.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (termen de avizare: 5.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției
   1.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați in anul universitar 2019-2020 (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
   1.6. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020 (termen de avizare: 05.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Educației Naționale
   1.7. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, pentru instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
   1.8. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenţei de control a Ministerului Finanţelor Publice şi modificarea şi completarea unor acte normative (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   1.9. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi alte măsuri fiscal-bugetare (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
   1.10. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
   1.11. Proiect de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice - procedură de avizare reluată
   1.12. Proiect de Ordonanță a Guvernului privind cadrul general aplicabil băncilor naţionale de dezvoltare din România (termen de avizare: 06.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice
   1.13. Propunere legislativă pentru modificarea art. 2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (b372/02.07.2019) (termen de avizare: 03.09.2019, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Vexler Silviu - deputat FCER (minorități)

2. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 25.06.2019
3. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 02.07.2019
4. Aprobarea proiectului procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 05.07.2019
5. Informare privind şedinţa BEx din data de 27.08.2019
6. Diverse


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate