Ordinea de zi | 28.11.2013

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din 28.11.2013, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 28.11.2013 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 12.11.2013
3. Informare privind şedinţa Plenului din data de 21.11.2013 (şedinţă fără cvorum)
4. Avizarea proiectelor de acte normative:
   4.1. Propunere legislativă privind carnetul de sănătate al copilului (b 764/11.11.2013)
5. Diverse
   5.1. Proiect de adresă către Guvernul României referitoare la publicarea în Monitorul Oficial a unor acte normative aflate în proces de avizare în cadrul Consiliului Economic și Social


  sageataProjets législatifs soumis pour agrément
  sageataAvis émis par le CES 2023
  sageataAvis émis par le CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate