Ordinea de zi | 20.05.2014

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 20.05.2014, ora 13:00

Ordinea de zi propusă
1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.05.2014 şi aprobarea deciziilor BEx
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 15.05.2014
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale
   3.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii
4. Nota Direcției Relații Internaționale și Relații Publice cu privire la participarea CES România la Simpozionul ”Implementarea bazelor de protecție socială în țările francofone”, Niamey, Niger, 19 și 20 septembrie 2014
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate