Public acquisitions

Public acquisitions


Achiziţii publice 2023


bulletSTRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PE ANUL 2023
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2022 conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE PE ANUL 2023

Achiziție servicii de pază 2023

bulletInvitație procedură
bulletCaiet de sarcini
bulletFișa de date
bulletFormulare
bulletModel contract
bulletRăspuns cerere clarificări
bulletComunicare privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii de pază
bulletDecizia Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 409/C1/227 din 21.02.2023

Achiziţii publice 2022

bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2022 conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE PE ANUL 2022

Achiziţii publice 2022


bulletProcedura operațională proprie privind achizițiile de servicii din Anexa 2 la Lege nr. 98/2016 în cadrul CES
bulletStrategia anuală de achiziție publică pe anul 2022
bulletProgramul anual al achizițiilor publice pe anul 2022 - conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletContracte de achiziții publice peste 5.000 eur în derulare în anul 2022
       sageata1. Contract de abonament pentru serviciile de comunicații electronice Telekom Romania Mobile cu nr. 10547/05.11.2020
       sageata2. Contract furnizare Microsoft Office 365
       sageata3. Contract de prestări servicii pentru întreținere site CES nr. 12439/16.12.2020
       sageata4. Act adițional nr. 8034/06.12.2021 la contractul de locațiune nr. 3840/18.12.2015
       sageata5. Contract de prestări servicii de paza nr. 524/01.02.2022
       sageata6. Contract de servicii de închiriere software SIMEC nr. 399/25.01.2022
       sageata7. Contract de vânzare - cumpărare energie electrică
       sageata8. Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr 12404/15.12.2020
       sageata9. Contract servicii arhivare

Achiziție servicii de pază 2022

bulletInvitație procedură
bulletCaiet de sarcinii
bulletFișa de date
bulletFormulare
bulletModel contract
bulletRăspuns cerere clarificări Fișă de date
bulletRăspuns solicitare de informații
bulletRezultatul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii de pază


Achiziţii publice 2021


bulletStrategia anuală de achiziție publică pe anul 2021
bulletProgramul anual al achizițiilor publice pe anul 2021 - Anexă
bulletContracte de achiziții publice peste 5.000 eur în derulare în anul 2021

If you can not view attached Download Adobe AcrobatReader PDF files then click here to download Adobe Acrobat ReaderIf you can not view attached Microsoft Office Word MS Word files then click here to download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate