Results in the contest for vacancies

Results in the contest for vacancies


Rezultatul examenului de promovare

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul obținut la examenul susținut în data de 23.09.2022 în vederea promovării în funcția de consilier juridic gradul I, în cadrul Direcţiei Juridice, Resurse-Umane şi Salarizare, Serviciul Juridic...mai mult» 26 septembrie 2022, ora 14:30If you can not view attached Download Adobe AcrobatReader PDF files then click here to download Adobe Acrobat Reader


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate