Reuniunea anuală a preşedinţilor şi secretarilor generali CES 2018

Consiliul Economic și Social din Slovacia a organizat, împreună cu Comitetul Economic și Social European (CESE), Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor europene și ai CESE, care anul acesta a avut loc în zilele de 14 și 15 iunie 2018, la Bratislava, în Slovacia.


Participarea CES România la
Reuniunea anuală a președinților și secretarilor generali ai CES-urilor din statele membre ale UE și ai CESE
14-15 iunie 2018
Bratislava, Slovacia


Participarea CES 2018
La acest eveniment a participat o delegație a CES România alcătuită din domnii Iacob Baciu, președinte CES, Marin Suliman, secretar general, și doamna Eugenia Ștefănescu, director Direcția Relații Internaționale și Relații Publice.

Tema principală de discuție a fost "Viitorul Europei".

La eveniment au fost reprezentate 16 CES-uri și au participat 45 de persoane.

În deschidere au luat cuvântul domnii Jozef Kollár, președinte CES Slovacia, Luca Jahier, președinte CESE, Ján Richter, ministrul Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei, și Juraj Sipko, membru al CESE și membru al CES Slovacia, care au adresat cuvinte de bun venit și au făcut o introducere în tematica discutată.

În cuvântul său, președintele Luca Jahier a arătat că 2018 este un an în care expresia "Viitorul Europei" a fost mai prezentă decât în orice alt moment de la semnarea Tratatului de la Roma. Din punctul său de vedere, progresul și planificarea sunt mereu necesare într-un mediu complex cum este Uniunea Europeană, dar schimbările - politice, economice, sociale, de mediu, tehnologice și geopolitice - care au apărut în epoca actuală au creat nevoia unei profunde și ample examinări a ceea ce ar trebui să fie viitorul Europei, al UE, și a modalităților de a-l edifica.
Participarea CES 2018
În cele două zile de reuniune, toate CES-urile prezente au avut intervenții legate de tema principală de discuții, urmate de dezbateri. Punctul de vedere al CES România a fost exprimat de domnul președinte Iacob Baciu.

Președintele Iacob Baciu a avut o intervenție în cea de a doua zi a reuniunii, în care a arătat că viitorul Europei constituie una din preocupările majore ale CES-ului român. CES este interesat de dimensiunea socială a Europei, pe care o consideră esențială în condițiile create de globalizare și noile tehnologii, în principal digitalizarea, de problemele referitoare la extinderea UE, aprofundarea uniunii economice și monetare, viitorul buget al UE și/sau provocările globalizării, care urmează a fi implementate prin acte normative la nivel național. Securitatea frontierelor UE, migrația necontrolată și terorismul sunt probleme de o importanță deosebită pentru societate, pentru România, ca țară la granița estică a UE.

CES România și-a exprimat speranța că Ucraina și Republica Moldova se vor alătura celor 27 de țări ale Uniunii Europene. CES România este implicat și va continua să se implice în toate aceste probleme ale UE, nu numai prin avizarea actelor normative specifice, dar și prin acțiuni de informare și sensibilizare a cetățenilor. CES România se va implica puternic în dezbaterile generate de Carta albă privind viitorul Uniunii Europene, nu numai în contextul interesului național, ca țară membră a Uniunii Europene, dar și prin prisma angajamentelor internaționale, pe care ni le-am asumat față de organizațiile similare cu care conlucrăm, mai ales în domeniul digitalizării, al măsurilor efective de creșterea integrării tineretului în piața muncii.

În discursul său, președintele Iacob Baciu a abordat și aspecte legate de progresele făcute de țara noastră pentru a stopa exodul tinerilor bine pregătiți, al medicilor în special, cărora li s-au mărit în mod semnificativ veniturile pentru a rămâne să profeseze în țară.

În cursul primei zile a lucrărilor, domnul președinte Iacob Baciu a avut o întâlnire de o oră cu președintele CESE, dl Luca Jahier, în cursul căreia au fost discutate posibilitățile de continuare și dezvoltare a relațiilor atât dintre CES România și CESE, mai ales în contextul preluării președinției Consiliului Europei de către România în prima jumătate a anului 2019, cât și dintre CESE și AICESIS, care, sub președinția CES România dorește să reia bunele relații dintre cele două organizații.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate