Rezultatele concursului

Rezultatele concursului


Rezultatele etapei la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul etapei la proba scrisă pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, vacant temporar, de EXPERT gradul II - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Elaborare Avize, Studii și Analize...mai mult» 19 octombrie 2021, ora 10:00

Rezultatele etapei la proba interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul etapei la proba interviu la concursul/examenul pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 18 octombrie 2021, ora 10:00

Rezultatele etapei la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul etapei la proba scrisă la concursul/examenul pentru ocuparea unui postul vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 11 octombrie 2021, ora 12:30

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul selecției de dosare pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuție, vacant temporar, de EXPERT gradul II - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Elaborare Avize, Studii și Analize...mai mult» 11 octombrie 2021, ora 12:30

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul selecției de dosare la concursul/examenul pentru ocuparea unui postului vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 4 octombrie 2021, ora 09:00

Rezultate finale

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult» 10 septembrie 2021, ora 11:15

Rezultate la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postul de natură contractuală de executie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Elaborare Avize, Studii și Analize...mai mult» 10 septembrie 2021, ora 11:15

Rezultate la proba interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult» 09 septembrie 2021, ora 10:00

Rezultate la proba scrisă în urma contestației

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult» 07 septembrie 2021, ora 16:30

Rezultate la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe...mai mult» 06 septembrie 2021, ora 12:00

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele selecției de dosare la concursul pentru ocuparea postul de natură contractuală de executie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Elaborare Avize, Studii și Analize...mai mult» 01 septembrie 2021, ora 14:00

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatele selecției de dosare la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală, de executie, vacant, de EXPERT DEBUTANT - 1 post - din cadrul Direcției Generale Avizare - Biroul Pregătire Ședințe - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 25 august 2021, ora 09:30

Rezultate finale

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 16 Iulie 2021, ora 15:00

Rezultate la proba interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 15 Iulie 2021, ora 15:00

Rezultate la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 12 Iulie 2021, ora 11:40

Rezultate finale

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul final la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II - din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 06 Iulie 2021, ora 17:30

Rezultate obținute la interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul probei interviu la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II - din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 05 Iulie 2021, ora 13:00

Reluare procedură concurs

Consiliul Economic și Social anunță reluarea procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 30 Iunie 2021, ora 16:30

Rezultate la proba scrisă

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul probei scrise la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II - din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 29 Iunie 2021, ora 16:00

Rezultate finale

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul final la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Compartimentul Elaborare Avize, Studii şi Analize...mai mult» 25 Iunie 2021, ora 15:00

Rezultat contestație

Se admite contestația depusă de dl C.P., înregistrată cu numărul 4908/28.06.2021, referitoare la proba "Interviu", susținută în data de 24.06.2021 pentru ocuparea postului temporar vacant de ȘEF SERVICIU GR.I din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul 29 Iunie 2021, ora 17:00

Rezultate obținute la interviu

Consiliul Economic și Social  vă prezintă rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 25 Iunie 2021, ora 10:50

Rezultate obținute la interviu

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Compartimentul Elaborare Avize, Studii şi Analize  ...mai mult» 24 Iunie 2021, ora 15:00

Rezultate la proba scrisă

Consiliul Economic și Social  vă prezintă rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 22 Iunie 2021, ora 12:00

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Compartimentul Elaborare Avize, Studii şi Analize...mai mult» 18 Iunie 2021, ora 13:00

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul selecției de dosare la concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală, de CONSILIER JURIDIC gradul II - din cadrul Direcției Juridice, Resurse-Umane și Salarizare - Serviciul Juridic...mai mult» 16 Iunie 2021, ora 08:00

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor


Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul selecției de dosare la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de execuţie de EXPERT GRADUL II - 1 post vacant temporar - din cadrul Direcției Generale Avizare - Compartimentul Elaborare Avize, Studii şi Analize...mai mult» 10 Iunie 2021, ora 13:00

Consiliul Economic și Social vă prezintă rezultatul selecției de dosare la concursul pentru ocuparea postului de natură contractuală de conducere, vacant temporar, de SEF SERVICIU GR. I - 1 post - din cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice - Serviciul Registratură Generală și Relații cu Publicul...mai mult» 10 Iunie 2021, ora 13:00


Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate