Data modificării:

Proiecte de acte normative

Pagina 12

Proiecte de acte normative

Căutare

Notă de fundamentare
5.149 KB Download

b508
110 KB Download


Notă de fundamentare
154 KB Download


Notă de fundamentare
158 KB DownloadNotă de fundamentare
148 KB DownloadNotă de fundamentare
300 KB Download
Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi"
453 KB DownloadNotă de fundamentare
164 KB Download

Anexa 2-6
547 KB Download

Anexa 2
448 KB Download

Anexa 1
74 KB Download

Anexa 1
3.233 KB Download

Notă de fundamentare
133 KB Download
Anexa 2.2
1.839 KB Download

Anexa 2.3
1.240 KB Download

Anexa 1
552 KB Download

Anexa 2.1
1.756 KB Download

Format PDF
1.266 KB Download

Notă de fundamentare
214 KB Download


Notă de fundamentare
172 KB Download

Format PDF
1.427 KB Download


Tabel comparativ
660 KB Download

Notă de fundamentare
126 KB Download


Tabel comparativ
740 KB Download


Notă de fundamentare
150 KB Download

Notă de fundamentare
142 KB Download


Format PDF
959 KB DownloadFormat PDF
852 KB Download


Notă de fundamentare
186 KB Download

Notă de fundamentare
136 KB Download

Proiect
59 KB Download


Minută
435 KB Download

Minuta
1.478 KB Download

Căutare

Parteneri