Search | proiecte de acte normative

You search inside the website for the expression "proiecte de acte normative".


1. Legislation

Law 248/2013 organisation and mode of operation of the Economic and Social Council (RO). https://www.ces.ro/legislation/en/9


2. Mass media

The Economic and Social Council (ESC) presents you with press releases, news and other information of public interest. https://www.ces.ro/mass-media/en/228


3. Rules of Procedure

Rules of Procedure of the Economic and Social Council https://www.ces.ro/rules-of-procedure/en/29


4. ESC Activities

Pentru îndeplinirea rolului consultativ în soluţionarea problemelor din domeniul restructurării şi dezvoltării economiei naţionale, privatizării, funcţionării şi creşterii competitivităţii agenţilor economici, relaţiilor de muncă şi politicii salariale, protecţiei sociale şi ocrotirii sănătăţii, învăţământului, cercetării şi culturii, politicilor monetare, financiare, fiscale şi de venituri, CES are următoarele atribuţii principale: https://www.ces.ro/esc-activities/en/25Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate